Met Thuiszorg ELELE in 3 stappen naar zorg op maat:

1) Contact met Thuiszorg ELELE

Er zijn verschillende redenen waarom u thuiszorg nodig heeft. Zo kan het zijn dat u zelf merkt dat u hulp in huis nodig heeft, of dat u hierop gewezen wordt door een naaste of uw huisarts. Ook wanneer u revalideert na bijvoorbeeld een operatie kan thuiszorg wenselijk zijn. Wat de reden ook is, u kunt altijd contact opnemen met Thuiszorg ELELE voor een persoonlijk gesprek. Wij informeren u hierin welke thuiszorg mogelijkheden er zijn op basis van uw zorgbehoefte en persoonlijke voorkeuren.

De contactgegevens van Thuiszorg ELELE vindt u onder het kopje Contact.

2) Het indicatieadvies

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), of de gemeente waar u woonachtig bent, beoordeelt of u voor thuiszorg in aanmerking komt. Thuiszorg ELELE helpt u graag bij de aanvraag hiervan. Op basis van ons persoonlijk gesprek geven wij aan welke thuiszorg u nodig heeft, wanneer en hoe vaak. Vervolgens stelt ofwel de indicatiesteller van het CIZ dan wel de gemeente een indicatieadvies op. Op basis van dit indicatieadvies wordt daarna bepaald wanneer onze medewerker voor het eerst bij u komt.

3) Start van uw zorg op maat

Zodra het indicatieadvies is ontvangen maakt onze medewerker samen met u een persoonlijk zorgplan op. Hierin staan de afspraken die u gezamenlijk maakt over de uitvoering van onze thuiszorg. Ook staat hierin wie uw contactpersoon is bij Thuiszorg ELELE. Bij hem of haar kunt u terecht met al uw vragen, aanvullende behoeften en eventuele klachten. Ook wanneer er iets verandert in uw thuissituatie kunt u dit aan hem of haar aangeven. Uw zorg op maat van Thuiszorg ELELE gaat nu van start.