Thuiszorg ELELE biedt individuele begeleiding aan om de zelfredzaamheid van onze cliënten te stimuleren, waardoor zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Thuiszorg ELELE bekijkt uw thuissituatie. Uw partner, gezin en leefomgeving worden hier ook bij betrokken. Samen met u en uw naasten zorgen wij dat u praktische hulp en ondersteuning krijgt, bij het aanleren van handelingen en vaardigheden, om uw zelfredzaamheid te bevorderen.

Waar u bij onze zorgdienst “individuele begeleiding” aan moet denken.

Wij bieden u diverse soorten hulp aan bij onze zorgdienst “individuele begeleiding”.

Denk hierbij aan professionele hulp bij het:

  • plannen en uitvoeren van dagelijkse activiteiten (binnen- en buitenhuis);
  • structureren van de dag;
  • afhandelen en begrijpen van de post;
  • maken en nakomen van afspraken;
  • bedenken en maken van een gezonde maaltijd;
  • oefenen van vaardigheden, zoals schrijven, rekenen en kleuren;

Aanvragen en eigen bijdrage

Heeft u behoefte aan individuele begeleiding? Dan vraagt u individuele begeleiding aan bij uw Sociaal Wijkteam (SWT)/Buurtteams. De medewerker van het SWT beoordeelt of u, mits u een indicatie wordt toegekend, in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Na toekenning van de indicatie dient u te vermelden dat u gebruik wilt maken van de individuele begeleiding die ELELE aanbiedt. Zodra wij uw indicatie hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Samen stemmen wij af op welke dagen u de begeleiding wilt ontvangen. Daarnaast worden uw wensen en behoeften besproken. Dit zal uw begeleidingsplan vormgeven.

Voor individuele begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is sinds 2019 voor de diensten van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet meer inkomensafhankelijk. U betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal €19,00 per maand voor hulp/ondersteuning. Zie voor meer informatie op de site van het CAK (www.hetcak.nl/wmo2020).

Individuele begeleiding aanvragen?

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Stel uw vraag