Wet  langdurige zorg: PGB uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Of heeft uw kind langdurig intensieve zorg nodig? Thuiszorg ELELE staat klaar voor u. Er dient een Wlz-indicatie aangevraagd te worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, ook wel CIZ genoemd. De aanvraag dient u, of uw huisarts, aan te vragen. Indien het CIZ u de Wlz-indicatie toekent, kunt u ervoor kiezen om de zorg thuis of in een zorginstelling te ontvangen.

Indien u ervoor kiest om uw zorg thuis te ontvangen, maakt u gebruik van het persoonsgebonden budget. Dit wordt ook wel PGB genoemd. Met een PGB koopt u uw zorg zelf in en heeft u de vrijheid om zorgverleners te kiezen. U vraagt een PGB aan bij het zorgkantoor in uw regio door een aanvraagformulier, alsmede een budgetplan, aan te leveren per post of via de website. In het budgetplan beschrijft u de besteding van uw budget. Het zorgkantoor nodigt u vervolgens uit voor een “bewuste-keuzegesprek”, waarin kenbaar wordt gemaakt of u in aanmerking komt voor een PGB.

Met een PGB kunt u gebruikmaken van de volgende zorgdiensten:

  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke zorg
  • Individuele begeleiding
  • Dagbesteding

Voor meer informatie over een aanvraag verwijs ik u door naar de website van het CIZ:
https://www.ciz.nl/aanvraag-doen/ik-wil-een-aanvraag-doen

Het aanvraagformulier voor een PGB kunt u vinden op de onderstaande link:
https://www.ciz.nl/images/pdf/formulieren/Aanvraagformulier_CIZ_langdurige_zorg_invulbaar.pdf

Thuiszorg ELELE kan u ook voorzien van de bovenstaande informatie. Wij helpen u graag bij het indienen van uw aanvraag en de daaropvolgende acties. Bij gebruik van het PGB betaalt u ook een eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt bepaald door het Centraal Administratiekantoor, ook wel CAK genoemd, en is afhankelijk van u inkomen.

Meer informatie?

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Stel uw vraag