Heeft u een klacht, een opmerking of verbetersuggestie?

Klachten, opmerkingen, verbeterpunten

Heeft u een klacht, bent u ontevreden of heeft u een verbetersuggestie? Laat het ons dan weten. Thuiszorg ELELE vindt goede zorg- en dienstverlening voor cliënten belangrijk. Het kan gebeuren dat er fouten worden gemaakt of dat dingen niet gaan zoals u dat wenst. Wij verzoeken u dit te melden, zodat wij er iets aan kunnen doen. Daar kunt u zelf voordeel bij hebben en u helpt ons er ook mee, want wij kunnen daarmee de zorg- en dienstverlening verder verbeteren.

Bij wie kunt  u uw klacht of opmerking kwijt?

U bepaalt zelf bij wie u uw klacht, opmerking of verbetersuggestie neerlegt: bij de medewerkers zelf,  diens leidinggevende of bij de klachtenfunctionaris. Uiteraard geven wij er de voorkeur aan dat u uw opmerking zoveel mogelijk met de direct betrokkenen bespreekt.

Als u niet tevreden bent, kunt u dit rechtstreeks vertellen aan de medewerker waar u op dat moment contact mee heeft. In een open gesprek probeert u samen met de betrokken medewerker uw probleem of opmerking op een bevredigende manier op te lossen en af te handelen.

Is het probleem niet goed opgelost? Of vindt u het moeilijk om er met deze medewerker over te praten? Dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de leidinggevende van de medewerker.

Bent u niet tevreden met het resultaat van eerdere gesprekken of u wilt het probleem niet met de medewerker of met diens leidinggevende bespreken?

Dan kunt u een gesprek aangaan met de klachtenfunctionaris van Thuiszorg ELELE. Tijdens dit gesprek kunt u vertellen wat er aan de hand is en waarom u vindt dat uw probleem niet goed is opgelost. Samen besluit u wat er verder moet gebeuren. Misschien volgt er een gesprek om te bemiddelen of gaat de klachtenfunctionaris het een en ander voor u uitzoeken.

Na deze acties wordt gevraagd of u tevreden bent over de afhandeling. Ook kan het zijn dat u besluit om alsnog een schriftelijke klacht in te dienen bij onze organisatie. U kunt de brief dan rechtstreeks richten aan de directie van Thuiszorg ELELE:

Thuiszorg ELELE
t.a.v. de directie
Daltonstraat 27A
6533 LJ NIJMEGEN

In alle gevallen wordt uw klacht of opmerking geregistreerd wat de inhoud van uw klacht of opmerking was en hoe het vervolg is geweest. De registratie is anoniem. Wij willen dit registreren om te weten of bepaalde meldingen vaak voorkomen, of zo ernstig zijn dat wij veranderingen in onze organisatie moeten doorvoeren.

Klacht indienen bij onze externe klachtencommissie

Vindt u dat uw klacht niet binnen de organisatie behandeld of opgelost is? Dan kunt u een klacht indienen bij onze externe klachtencommissie. Thuiszorg ELELE is aangesloten bij SKGN (Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen). Wilt u liever uw klacht direct neerleggen bij SKGN dan is dit ook mogelijk.

SKGN bestaat sinds 1998. Zij is opgericht door een aantal zorgaanbieders in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg uit de regio Nijmegen.

Doel van de SKGN is om te voldoen aan de wettelijke verplichting om een onafhankelijke klachtenregeling te bieden voor de cliënten van de instellingen.

De stichting houdt vervolgens een externe klachtencommissie in stand. Deze externe Klachtencommissie opereert geheel zelfstandig met een eigen voorzitter en een ambtelijk secretaris. de klachtencommissie werkt met deskundigen met kennis en kwaliteit op het gebied van de verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze deskundigen zijn niet verbonden met een van de deelnemende zorginstellingen zodat zij onafhankelijk kunnen adviseren.

De klachtenregeling van de SKGN is gebaseerd op een landelijk model dat gezamenlijk is opgesteld door ACTIZ en LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden).

Waarover kunt u klagen?

Bij de externe klachtencommissie kunt u met uw klacht terecht wanneer u vindt dat een onafhankelijk partij beter over uw klacht kan oordelen dan iemand binnen de organisatie van de zorgaanbieder. U kunt over alles klagen wat u niet bevalt. Het moet wel te maken hebben met de zorg die door de zorgaanbieder gegeven wordt. Of het moet te maken hebben met iemand die werkzaam is bij de zorgaanbieder. De externe klachtencommissie oordeelt NIET over een eventuele schadevergoeding.

Hoe kunt u klagen?

Een klacht bij de externe klachtencommissie kan worden ingediend bij:

Klachtencommissie SKGN
T.a.v. de ambtelijk secretaris
p/a Postbus 45
6620 AA DREUMEL

klachtencommissie@skgn.nl

U geeft daarbij duidelijk aan:

  • Wat uw klacht is;
  • waarover u een uitspraak wenst en
  • Tegen wie de klacht is gericht.

Voor verdere gedetailleerde informatie over de externe klachtenregeling kunt u de folder “De externe klachtencommissie van uw zorgaanbieder” bij Thuiszorg ELELE verkrijgen/opvragen of kunt u terecht op www.skgn.nl onder het kopje UITGAVEN.

Klachtenregeling SKGN

Jaarverslagen Thuiszorg ELELE