Persoonlijke verzorging

Wanneer u hulp nodig heeft bij alledaagse handelingen biedt onze zorgdienst persoonlijke verzorging precies wat u nodig heeft. Bovendien ontlasten wij hiermee vaak de mantelzorgers.

Bij alledaagse handelingen, zoals uit bed komen, douchen, wassen, aan- en uitkleden en naar bed gaan kunnen moeilijker gaan door bepaalde omstandigheden. Hierbij kunt u denken aan operatie herstel, verergering van bepaalde ziekten of specifieke aandoening en ouderdom. Om dit allemaal te blijven kunnen uitvoeren, is thuiszorg ELELE bereid om u te ondersteunen bij uw persoonlijke verzorging.

Het doel van persoonlijke verzorging

Deze zorgdienst is vooral gericht op herstel van de gezondheid, of het voorkomen van verergering van een ziekte of specifieke aandoening. Het biedt daarnaast verlichting van lijden en ongemak. Onze medewerkers richten zich verder op het observeren, herkennen, analyseren en controleren van uw gezondheidsproblemen. Zo behoren ook voorlichting, advies, instructie en begeleiding tot het serviceportfolio van Thuiszorg ELELE. Allemaal volledig gericht op de betreffende aandoening.

Aanvraag

Wanneer u persoonlijke verzorging van de thuiszorg nodig heeft, is er een indicatie nodig. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met thuiszorg ELELE of door middel van het contactformulier op de contactpagina. De wijkverpleegkundige maakt met u een afspraak en komt op huisbezoek om te bespreken welke zorg u nodig heeft. Het is gewenst dat uw mantelzorger tijdens het gesprek aanwezig is. Op basis hiervan stelt de wijkverpleegkundige de indicatie op. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeringwet. Er geldt bij persoonlijke verzorging géén eigen bijdrage.

Huishoudelijke hulp

Een beperking, aandoening en/of ouderdom zijn kenmerken die er toe kunnen leiden dat u niet in staat bent zelfstandig uw huishoudelijke taken te verrichten. Thuiszorg ELELE helpt u verder met onze “huishoudelijke hulp” zorgdienst. Enkele voorbeelden van taken die wij van u overnemen zijn: afstoffen, stofzuigen, wassen, strijken, het lappen van ramen, maaltijdvoorzieningen en nog veel meer. Indien gewenst kunt u zelfs bij ons kiezen voor een medewerker die uw eigen taal spreekt wanneer u de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig bent.

Het aanvragen van huishoudelijke hulp

Als u geïnteresseerd bent in onze “huishoudelijke hulp” zorgdienst, dient u het Sociaal Wijkteam, ook wel SWT genoemd, van uw gemeente te contacteren. Het SWT bepaalt, middels de WET maatschappelijke ondersteuning, of u hier recht op heeft. Als het SWT uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een indicatie. Nadat wij uw indicatie hebben ontvangen, benaderen wij u om een huisbezoek te plannen. Tijdens dit huisbezoek bespreken we enerzijds de taken die u zelf kunt uitvoeren, anderzijds wordt er gesproken over taken waar u hulp bij nodig heeft om een schoon en leefbaar huis te realiseren.

Dagbesteding

Naast de zorgdiensten waarvoor u thuis een beroep op ons kunt doen, heeft Thuiszorg ELELE ook een eigen locatie voor basis en gespecialiseerde dagbesteding. Aan de Daltonstraat 27A en Citroenvlinderstraat 46 in Nijmegen en Van Anrooijstraat 15B in Oss, bieden wij u dagbesteding die exact is afgestemd op de wensen en behoeften van onze cliënten. Het wordt door onze cliënten als zeer prettig ervaren om hier in een andere omgeving hun sociale contacten te bevorderen. Daarnaast wordt bij onze dagbesteding de zelfredzaamheid gestimuleerd door het ontwikkelen van de eigen vaardigheden. Verder is overal aan gedacht om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Ontlasten van uw mantelzorger(s)

Uw mantelzorgers, zoals uw partner, kinderen of andere naasten, kunnen de zorg die zij u verlenen te zwaar ervaren. Soms raken zij hierdoor zelfs overbelast. Dan is het fijn om te weten dat u bij Thuiszorg ELELE altijd terecht kunt voor diverse dagbestedingsmogelijkheden. U kunt zo niet alleen langer thuis blijven wonen, maar u ontlast ook uw mantelzorger(s).

Aanvraag Dagbesteding

Wilt u in aanmerking komen voor onze dagbesteding in Nijmegen? Dan vraagt u dagbesteding aan bij uw Sociaal Wijkteam (SWT).  De medewerker van het SWT beoordeelt of u, mits u een indicatie wordt toegekend, in aanmerking komt voor dagbesteding. Komt u in aanmerking? Dan ontvangt u van de gemeente een indicatie. Zodra wij uw indicatie van de gemeente ontvangen, nemen wij contact met u op om een persoonlijk gesprek met u te plannen. We stemmen samen met u af op welke dagdelen u bij ons terecht kan. Bovendien hoeft u zich hierbij geen zorgen te maken over het vervoer (indien uw indicatie dit toelaat). Onze eigen vervoerdienst haalt u op van huis en brengt u eveneens weer thuis.

Voor aanvraag van dagbesteding kunt u als mantelzorger terecht bij de gemeente, afdeling WMO via het algemene nummer 14 0412. Denkt u in aanmerking te komen voor dagbesteding of wilt u meer informatie omtrent aanvraag dagbesteding? Dan kunt u ten allen tijde contact opnemen met Thuiszorg ELELE via de contactpagina.

Individuele begeleiding

Thuiszorg ELELE biedt individuele begeleiding aan om de zelfredzaamheid van onze cliënten te stimuleren, waardoor zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Thuiszorg ELELE bekijkt uw thuissituatie. Uw partner, gezin en leefomgeving worden hier ook bij betrokken. Samen met u en uw naasten zorgen wij dat u praktische hulp en ondersteuning krijgt, bij het aanleren van handelingen en vaardigheden, om uw zelfredzaamheid te bevorderen.

Waar u bij onze zorgdienst “individuele begeleiding” aan moet denken

Wij bieden u een diverse soorten hulp aan bij onze zorgdienst “individuele begeleiding”.

Denk hierbij aan professionele hulp bij het:

  • plannen en uitvoeren van dagelijkse activiteiten (binnen- en buitenhuis);
  • structureren van de dag;
  • afhandelen en begrijpen van de post;
  • maken en nakomen van afspraken;
  • bedenken en maken van een gezonde maaltijd;
  • oefenen van vaardigheden, zoals schrijven, rekenen en kleuren;

Aanvragen en eigen bijdrage

Heeft u behoefte aan individuele begeleiding? Dan vraagt u individuele begeleiding aan bij uw Sociaal Wijkteam (SWT). De medewerker van het SWT beoordeelt of u, mits u een indicatie wordt toegekend, in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Na toekenning van de indicatie dient u te vermelden dat u gebruik wilt maken van de individuele begeleiding die ELELE aanbiedt. Zodra wij uw indicatie hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Samen stemmen wij af op welke dagen u de begeleiding wilt ontvangen. Daarnaast worden uw wensen en behoeften besproken. Dit zal uw begeleidingsplan vormgeven.

Voor individuele begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte ervan wordt bepaald door het Centraal Administratiekantoor (CAK) en is afhankelijk van uw inkomen.

Wet langdurige zorg

Wet  langdurige zorg: PGB uit Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u langdurig intensieve zorg nodig? Of heeft uw kind langdurig intensieve zorg nodig? Thuiszorg ELELE staat klaar voor u. Er dient een Wlz-indicatie aangevraagd te worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg, ook wel CIZ genoemd. De aanvraag dient u, of uw huisarts, aan te vragen. Indien het CIZ u de Wlz-indicatie toekent, kunt u ervoor kiezen om de zorg thuis of in een zorginstelling te ontvangen.

Indien u ervoor kiest om uw zorg thuis te ontvangen, maakt u gebruik van het persoonsgebonden budget. Dit wordt ook wel PGB genoemd. Met een PGB koopt u uw zorg zelf in en heeft u de vrijheid om zorgverleners te kiezen. U vraagt een PGB aan bij het zorgkantoor in uw regio door een aanvraagformulier, alsmede een budgetplan, aan te leveren per post of via de website. In het budgetplan beschrijft u de besteding van uw budget. Het zorgkantoor nodigt u vervolgens uit voor een “bewuste-keuzegesprek”, waarin kenbaar wordt gemaakt of u in aanmerking komt voor een PGB.

Met een PGB kunt u gebruikmaken van de volgende zorgdiensten:

  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke zorg
  • Individuele begeleiding
  • Dagbesteding

Voor meer informatie over een aanvraag verwijs ik u door naar de website van het CIZ:
https://www.ciz.nl/aanvraag-doen/ik-wil-een-aanvraag-doen

Het aanvraagformulier voor een PGB kunt u vinden op de onderstaande link:
https://www.ciz.nl/images/pdf/formulieren/Aanvraagformulier_CIZ_langdurige_zorg_invulbaar.pdf

Thuiszorg ELELE kan u ook voorzien van de bovenstaande informatie. Wij helpen u graag bij het indienen van uw aanvraag en de daaropvolgende acties. Bij gebruik van het PGB betaalt u ook een eigen bijdrage. De hoogte hiervan wordt bepaald door het Centraal Administratiekantoor, ook wel CAK genoemd, en is afhankelijk van u inkomen.