Naast de zorgdiensten waarvoor u thuis een beroep op ons kunt doen, heeft Thuiszorg ELELE ook een eigen locatie voor basis en gespecialiseerde dagbesteding. Aan de Daltonstraat 27A en Citroenvlinderstraat 46 in Nijmegen en Van Anrooijstraat 15B in Oss, bieden wij u dagbesteding die exact is afgestemd op de wensen en behoeften van onze cliënten. Het wordt door onze cliënten als zeer prettig ervaren om hier in een andere omgeving hun sociale contacten te bevorderen. Daarnaast wordt bij onze dagbesteding de zelfredzaamheid gestimuleerd door het ontwikkelen van de eigen vaardigheden. Verder is overal aan gedacht om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Ontlasten van uw mantelzorger(s)

Uw mantelzorgers, zoals uw partner, kinderen of andere naasten, kunnen de zorg die zij u verlenen te zwaar ervaren. Soms raken zij hierdoor zelfs overbelast. Dan is het fijn om te weten dat u bij Thuiszorg ELELE altijd terecht kunt voor diverse dagbestedingsmogelijkheden. U kunt zo niet alleen langer thuis blijven wonen, maar u ontlast ook uw mantelzorger(s).

Aanvraag Dagbesteding

Wilt u in aanmerking komen voor onze dagbesteding in Nijmegen? Dan vraagt u dagbesteding aan bij uw Sociaal Wijkteam (SWT).  De medewerker van het SWT beoordeelt of u, mits u een indicatie wordt toegekend, in aanmerking komt voor dagbesteding. Komt u in aanmerking? Dan ontvangt u van de gemeente een indicatie. Zodra wij uw indicatie van de gemeente ontvangen, nemen wij contact met u op om een persoonlijk gesprek met u te plannen. We stemmen samen met u af op welke dagdelen u bij ons terecht kan. Bovendien hoeft u zich hierbij geen zorgen te maken over het vervoer (indien uw indicatie dit toelaat). Onze eigen vervoerdienst haalt u op van huis en brengt u eveneens weer thuis.

Voor aanvraag van dagbesteding kunt u als mantelzorger terecht bij de gemeente, via de buurtteams/SWT. Denkt u in aanmerking te komen voor dagbesteding of wilt u meer informatie omtrent aanvraag dagbesteding? Dan kunt u ten allen tijde contact opnemen met Thuiszorg ELELE via de contactpagina.

De eigen bijdrage is sinds 2019 voor de diensten van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet meer inkomensafhankelijk. Sinds 2019 betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal €19,00 per maand voor hulp/ondersteuning. Zie voor meer informatie op de site van het CAK (www.hetcak.nl/wmo2020).

Dagbesteding aanvragen?

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Stel uw vraag