Thuiszorg ELELE biedt professionele zorg

Onze zorg en diensten voldoen aan voorgeschreven kwaliteitseisen. Afspraken over onze dienstverlening worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Onze medewerkers zijn vakkundig, hebben een geheimhoudingsplicht en werken volgens  een gedragscode. Ook onze cliëntenraad ziet erop toe dat er goede zorg wordt verleend. Wij staan open voor voorstellen en klachten. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren.

HKZ (ISO 9001 Keurmerk)

Thuiszorg ELELE is in het bezit van het ISO 9001 Keurmerk.

Dit betekent dat Thuiszorg ELELE:

  • de zaken intern goed op orde heeft;
  • de klant principieel centraal stelt;
  • betrouwbare resultaten kan presenteren;
  • voortdurend werkt aan het verbeteren van zorg- en dienstverlening.

Het keurmerk heeft betrekking op het kwaliteit managementsysteem van de organisatie. Zo een systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteit managementsysteem voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door de financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijk certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren.

ACTIZ

Thuiszorg ELELE is als organisatie aangesloten bij ACTIZ: de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden. De 415 leden leveren producten en diensten aan ongeveer twee miljoen cliënten. Daarmee is ACTIZ een belangrijke speler in het zorgveld en bovendien een van de grootste werkgeversorganisaties in Nederland.

Bij ACTIZ werken ruim 420.000 medewerkers. De branche heeft daarmee ook een grote maatschappelijke waarde.

Kiesbeter.nl

Kiesbeter.nl is een openbare zorgportal. Deze portal is bedoeld voor een ieder die vragen heeft op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van Kiesbeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied. Informatie over Thuiszorg ELELE is ook terug te vinden op deze zorgportal.

Kiesbeter.nl wordt gemaakt door het Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aan Kiesbeter.nl werken veel organisaties mee. Het RIVM richt zich op het bevorderen van de publieke gezondheid, een gezond leefmilieu en de veiligheid van de leefomgeving.

Cliëntenraad

Voor Thuiszorg ELELE is inspraak van zorgvragers van groot belang. Er bestaat de mogelijkheid om twee keer per jaar te vergaderen over diverse zaken die te maken hebben met onze thuiszorg diensten.

Het doel van de cliëntenraad voor de thuiszorg is om een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door Thuiszorg ELELE. De cliëntenraad richt zich met name op die aspecten van de zorg die een direct verband houden met hoe de cliënt de zorg ervaart.

Verwacht wordt dat de cliëntenraad waardevolle en specifieke informatie oplevert en vanuit het oogpunt van de cliënt bijdraagt aan een goede en adequate zorg- en dienstverlening van Thuiszorg ELELE.

Externe klachtencommissie

Thuiszorg ELELE is eveneens aangesloten bij de externe klachtencommissie SKGN (Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen).

Mocht u binnen Thuiszorg ELELE niet tot een bevredigende oplossing komen met betrekking tot uw klacht, dan kunt u voor de bespreking van uw klacht terecht bij onze externe klachtencommissie.

Rechtstreeks een klacht indienen bij SKGN is ook mogelijk. Zie voor de regels met betrekking tot het indienen van uw klacht bij Thuiszorg ELELE en onze externe klachtencommissie onder “klachten en suggesties“.