Een beperking, aandoening en/of ouderdom zijn kenmerken die er toe kunnen leiden dat u niet in staat bent zelfstandig uw huishoudelijke taken te verrichten. Thuiszorg ELELE helpt u verder met onze “huishoudelijke hulp” zorgdienst. Enkele voorbeelden van taken die wij van u overnemen zijn: afstoffen, stofzuigen, wassen, strijken, het lappen van ramen, maaltijdvoorzieningen en nog veel meer. Indien gewenst kunt u zelfs bij ons kiezen voor een medewerker die uw eigen taal spreekt wanneer u de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig bent.

Het aanvragen van huishoudelijke hulp

Als u geïnteresseerd bent in onze “huishoudelijke hulp” zorgdienst, dient u het Sociaal Wijkteam, ook wel SWT genoemd, van uw gemeente te contacteren. Het SWT bepaalt, middels de WMO, of u hier recht op heeft. Als het SWT uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een indicatie. Nadat wij uw indicatie hebben ontvangen, benaderen wij u om een huisbezoek te plannen. Tijdens dit huisbezoek bespreken we enerzijds de taken die u zelf kunt uitvoeren, anderzijds wordt er gesproken over taken waar u hulp bij nodig heeft om een schoon en leefbaar huis te realiseren.

Huishoudelijke hulp aanvragen?

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Stel uw vraag